Ο οδηγός σύσφιξης πιέζει τα πόδια σταθερά πίσω από το εξάρτημα που πρέπει να αφαιρεθεί και αποτρέπει ταυτόχρονα την ολίσθηση του εξωλκέα.

 

Εξωλκείς Με Οδηγό Σύσφιξης